[1]
D. T. Lê, T. Đức N. Hoàng, T. T. N. Hoàng, và V. H. Nguyễn, “ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 14, số p.h 1, tr 1-8, tháng 8 2022.