[1]
L. Lê, “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 3+4, tr 44-49, tháng 9 2022.