[1]
T. N. Hoang, T. Q. A. Tran, N. P. HUYNH, T. T. Dang, T. T. U. Nguyen, và Q. B. Tran, “TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, vol 18, số p.h 2E, tr 34-43, tháng 6 2022.