Trần, Q. C., Lê , N. Q. T., Trần, P. Y. N., Đoàn, T. K. T., Lý, M. D. và Đỗ, N. M. A. (2024) “TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), tr 23-29. doi: 10.56283/1859-0381/690.