Vũ, T. T., Đỗ, T. L., Nguyễn, T. Q., Nguyễn, T. T. H., Trần, P. T. H. và Nguyễn, T. T. (2024) “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(2), tr 46-52. doi: 10.56283/1859-0381/681.