Hà, T. T., Lê, T. Q. và Nguyễn, Q. D. (2023) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH PHẪU THUẬT UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI VÀ BỆNH VIỆN K CƠ SỞ TÂN TRIỀU NĂM 2021”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), tr 50-57. doi: 10.56283/1859-0381/679.