Hoàng, T. T., Phạm, T. D., Phạm, N. K. và Phạm, T. K. C. (2024) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), tr 27-35. doi: 10.56283/1859-0381/676.