Hồ, T. T., Ninh, T. B. N. và Nguyễn, T. H. L. (2023) “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), tr 10-19. doi: 10.56283/1859-0381/652.