Trần, T. N., Phạm, N. K., Nguyễn, T. T. N., Lê, M. H. và Dương, T. A. (2023) “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 62-69. doi: 10.56283/1859-0381/633.