Trần, T. N., Phạm, N. K. và Lê, M. H. (2023) “HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(6), tr 20-26. doi: 10.56283/1859-0381/630.