Lê, M. H., Nguyễn, T. T. N., Trần, T. N., Lê, T. K. H. và Phạm, N. K. (2023) “HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 78-84. doi: 10.56283/1859-0381/623.