Lê, M. H., Phạm, N. K., Nguyễn, T. T. N. và Trần, T. N. (2023) “HIỆU QUẢ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ GIẢM LIPID MÁU CỦA VIÊN NANG KENU TM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 102-110. doi: 10.56283/1859-0381/622.