Lê, T. M. T. và Vũ, P. T. (2023) “KIẾN THỨC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI  MẮC BỆNH TIM BẨM SINH TẠI BỆNH VIỆN NHI THÁI BÌNH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 70-77. doi: 10.56283/1859-0381/616.