Huỳnh , V. D., Phạm, T. H. và Nguyễn, H. C. (2016) “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 72-78. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/613 (Truy cập: 4Tháng Mười2023).