Nguyễn, T. Đan T., Phạm, V. P. và Trần, N. T. (2016) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 43-50. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609 (Truy cập: 12Tháng Sáu2024).