Trần, T. M. H., Đỗ, T. N. D., Phan, N. T. B., Phạm, N. O. và Vũ, Q. H. (2016) “CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 12(4), tr 17-24. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/606 (Truy cập: 12Tháng Sáu2024).