Hoàng, H. V., Kiều, M. P. A. . và Lê, T. T. H. (2023) “NHU CẦU TƯ VẤN DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH UNG THƯ PHỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HÀ NỘI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 119-127. doi: 10.56283/1859-0381/603.