Hồ, T. T., Nguyễn, T. H. L., Hoàng, T. T. N., Nguyễn, T. T. T. và Trần, V. N. (2023) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 30-38. doi: 10.56283/1859-0381/552.