Trương, T. T. D. và Lê, T. T. H. . (2023) “THỰC TRẠNG SUY DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI TẠI  XÃ DƯƠNG THÀNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN ”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 22-29. doi: 10.56283/1859-0381/537.