Phan, Q. A., Nguyễn, T. H. L. và Phạm, Đức M. (2023) “THỰC HÀNH NUÔI DƯỠNG TRẺ 6-23 THÁNG TUỔI CỦA BÀ MẸ ĐƯA CON ĐẾN PHÒNG KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG VÀ TIÊM CHỦNG, VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 11-21. doi: 10.56283/1859-0381/502.