Lê, T. C., Lê, H. D. và Nguyễn, V. S. (2023) “THẨM ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 5,6-DEHYDROKAVAIN TRONG LÁ CÂY RIỀNG ẤM (ALPINIA ZEZUMBET) VÀ BỘT RIỀNG ẤM BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 19(4+5), tr 39-47. doi: 10.56283/1859-0381/496.