Phạm, T. T. N., Bùi, T. N., Huỳnh, P. T., Phạm, T. O. và Lê, H. H. (2022) “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 104-111. doi: 10.56283/1859-0381/386.