Lê, T. H. G., Lê, D. T., Nguyễn, H. C., Nguyễn, Đỗ V. A., Phạm, M. P. và Bùi, T. N. (2024) “ĐẶC ĐIỂM KHẨU PHẦN CỦA PHỤ NỮ 40-65 TUỔI CÓ BMI ≥ 23 KG/M2 TẠI MỘT SỐ XÃ PHƯỜNG Ở HÀ NỘI, NĂM 2016”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 20(1), tr 69-76. doi: 10.56283/1859-0381/385.