Nguyễn, T. H., Lê, H. D., Ninh, T. N., Phạm, T. D. và Phạm, N. K. (2022) “VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG ĐẬU NÀNH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE TIM MẠCH”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 11-17. doi: 10.56283/1859-0381/376.