Lâm, K. K., Bùi, N. G., Phạm, T. T. T., Dương, T. K. L. và Trần, Q. C. (2022) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA 50 BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NỘI TRÚ Ở BỆNH VIỆN THỐNG NHẤT NĂM 2022”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 63-69. doi: 10.56283/1859-0381/334.