Ung, M. A. T., Châu, T. T. N. và Nguyễn, T. H. (2022) “NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT BỘT HÒA TAN TỪ MÍT THÁI BẰNG KỸ THUẬT SẤY BỌT XỐP”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 26-36. doi: 10.56283/1859-0381/288.