Nguyễn, P. T. và Nguyễn, H. T. (2022) “VI KHUẨN LACTIC: TIỀM NĂNG KHAI THÁC CÁC SẢN PHẨM CÓ HOẠT TÍNH SINH HỌC CAO CHO ỨNG DỤNG THỰC PHẨM VÀ DƯỢC PHẨM”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 1-10. doi: 10.56283/1859-0381/287.