Lưu, T. M. T., Nguyễn, T. H. N. và Bùi, T. N. Ánh (2022) “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 14(1), tr 16-21. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260 (Truy cập: 1Tháng Mười2022).