Lê, D. T., Hoàng, T. Đức N., Hoàng, T. T. N. và Nguyễn, V. H. (2022) “ĐỘ TIN CẬY CỦA MỘT BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ THỂ LỰC CỦA TRẺ EM 6-10 TUỔI”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 14(1), tr 1-8. Available at: https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/258 (Truy cập: 1Tháng Mười2022).