Lê, L. (2022) “NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC CÁC VỤ NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM TẠI NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2010 - 2019”, Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(3+4), tr 44-49. doi: 10.56283/1859-0381/251.