Phạm, Đức Minh. 2024. “CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (3E):47-56. https://doi.org/10.56283/1859-0381/726.