Phạm, Thế Nhân Tài, Ngọc Vân Anh Huỳnh, Thị Kha Nguyên Lê, Hoàng Thanh Uyên Nguyễn, Hoàng Nhựt Hoa Nguyễn, và Thị Thu Hậu Nguyễn. 2024. “PREVALENCE OF MALNUTRITION AND RELATED FACTORS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH BILIARY ATRESIA TREATED AT CHILDREN’S HOSPITAL 2”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (3E):72-80. https://doi.org/10.56283/1859-0381/715.