Lê, Thị Ngọc Trinh, và Thị Hoàng Lan Bùi. 2024. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRƯỜNG TỘ, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (2):30-36. https://doi.org/10.56283/1859-0381/695.