Trần, Quốc Cường, Ngọc Quỳnh Thư Lê, Phan Yến Ngọc Trần, Thị Kim Thoa Đoàn, Mỹ Duyên Lý, và Ngọc Mai Anh Đỗ. 2024. “TỶ LỆ SUY DINH DƯỠNG VÀ THIẾU CƠ Ở BỆNH NHÂN BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUẬN BÌNH THẠNH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (2):23-29. https://doi.org/10.56283/1859-0381/690.