Vũ, Thị Thanh, Thị Lan Đỗ, Thị Quỳnh Nguyễn, Thị Thu Huyền Nguyễn, Phạm Thúy Hòa Trần, và Thị Thương Nguyễn. 2024. “ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (2):46-52. https://doi.org/10.56283/1859-0381/681.