Hoàng, Thị Trang, Thị Dung Phạm, Ngọc Khái Phạm, và Thị Kiều Chinh Phạm. 2024. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 NGOẠI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN QUẢNG XƯƠNG TỈNH THANH HÓA NĂM 2022”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (1):27-35. https://doi.org/10.56283/1859-0381/676.