Nguyễn, Đức Huy, và Thị Phượng Lê. 2023. “TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (6):42-49. https://doi.org/10.56283/1859-0381/674.