Bùi, Thị Thúy Nga, Thị Thanh Huyền Nguyễn, Ánh Ngọc Nguyễn, và Quang Bình Trần. 2024. “DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 20 (3E):81-90. https://doi.org/10.56283/1859-0381/661.