Hồ, Thu Thủy, Thị Bích Ngọc Ninh, và Thị Hương Lan Nguyễn. 2023. “KIẾN THỨC, THỰC HÀNH DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở PHỤ NỮ CÓ THAI ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI NĂM 2022-2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (6):10-19. https://doi.org/10.56283/1859-0381/652.