Trần, Thị Nương, Ngọc Khái Phạm, Thị Tuyết Nhung Nguyễn, Minh Hiếu Lê, và Thị An Dương. 2023. “MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):62-69. https://doi.org/10.56283/1859-0381/633.