Trần, Thị Nương, Ngọc Khái Phạm, và Minh Hiếu Lê. 2023. “HIỆU QUẢ CỦA VIÊN NANG KENU TD TRONG HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (6):20-26. https://doi.org/10.56283/1859-0381/630.