Lê, Minh Hiếu, Thị Tuyết Nhung Nguyễn, Thị Nương Trần, Thị Kiều Hạnh Lê, và Ngọc Khái Phạm. 2023. “HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG CHOLESTEROL MÁU”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):78-84. https://doi.org/10.56283/1859-0381/623.