Nguyễn, Trung Hiếu, Khánh Thu Trần, và Duy Tùng Vũ. 2023. “MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC DINH DƯỠNG CỦA SINH VIÊN CHÍNH QUY NĂM THỨ NHẤT NGÀNH Y KHOA VÀ DƯỢC HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH NĂM 2023”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 19 (4+5):54-61. https://doi.org/10.56283/1859-0381/614.