Huỳnh , Văn Dũng, Thúy Hòa Phạm, và Hữu Chính Nguyễn. 2016. “TÌNH TRẠNG THỪA CÂN-BÉO PHÌ CỦA TRẺ EM DƯỚI NĂM TUỔI TẠI THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT, TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2016”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):72-78. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/613.