Phạm, Ngọc Oanh, Thị Ngọc Diệp Đỗ, Thị Minh Hạnh Trần, và Thị Lan Tạ. 2016. “TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):66-71. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612.