Trần, Thị Anh Tường, Thị Kim Ngân Nguyễn, Thị Kim Hồng Nguyễn, Thị Lệ Thu Nguyễn, và Thị Hồng Diên Lê. 2016. “KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NUÔI ĂN QUA ỐNG THÔNG CỦA BỆNH NHÂN XẠ TRỊ BỆNH VIỆN UNG BƯỚU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):51-59. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/610.