Nguyễn, Thị Đan Thanh, Văn Phú Phạm, và Ngọc Trung Trần. 2016. “TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ KHẨU PHẦN CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):43-50. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/609.