Lê, Thanh Vân, Thị Thanh Nhàn Nguyễn, Thị Thúy Nga Huỳnh, và Thị Thu Trang Đoàn. 2016. “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BƯỚC ĐẦU CAN THIỆP DINH DƯỠNG BẰNG ĐƯỜNG UỐNG TRÊN BỆNH NHÂN SUY DINH DƯỠNG ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN NHÂN DÂN 115”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):33-42. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/608.