Trần, Quốc Cường, Thị Ngọc Diệp Đỗ, và Quỳnh Hoa Vũ. 2016. “CAN THIỆP PHÒNG CHỐNG SUY DINH DƯỠNG CHO BỆNH NHÂN NẰM VIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: BẰNG CHỨNG Y HỌC, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):25-32. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/607.