Trần, Thị Minh Hạnh, Thị Ngọc Diệp Đỗ, Nguyễn Thanh Bình Phan, Ngọc Oanh Phạm, và Quỳnh Hoa Vũ. 2016. “CẢNH BÁO THỪA CÂN BÉO PHÌ VÀ TĂNG HUYẾT ÁP Ở TRẺ TUỔI HỌC ĐƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm 12 (4):17-24. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/606.